BYGDENE SIN EIGEN NETTSTAD

BYGDEUTVIKLING

- fellesnemnaren for alt det positive som "spirer og gror" i bygdene våre!


Bygdeutviklingsprogrammet

Bygdeutviklingsprogrammet
bygdeLivsverksted

Distriktssenteret - støttespiller for helhetlig distriktsutvikling
Distriktssenteret skal være en støtte for initiativtakere til lokale utviklingstiltak. Distriktssenteret er et kompetansesenter som skal samle, ordne og dele fakta og erfaringer fra vellykkede prosjekt i distriktene.


www.distrikssenteret.no
Vår kongstanke:
Alle småsamfunn på nett


Nettside/Publiseringssystem

Pristilbod nettside/publiseringssystsemNettbygder pr. 01.01.2009


Bryggja

Davik

Hornindal

Kjølsdalen krins

Nordsida

Innvik og Utvik
Presentasjon av idear for Grobygget
Honndalsportalen
På kommunestyremøtet 21. des. la interimstyret for Grobygget fram idear for korleis bygget kan vidareutviklast.
(04.01.2018, 14:44)
Status Sandvolleyballbana på Søholmen
Bryggja.no
(24.02.2017, 13:50)
Om prisane på Fjordly
Bryggja.no
Fjordly har gjort fleire endringar i prislista i forhold til tidlegare.
(30.03.2016, 15:30)
Hjertestarter på Bryggja
Bryggja.no
Kurs i bruk av hjertestarter den 21. mars er avlyst på grunn av lite påmelding.
(11.03.2016, 11:15)
Sangen "Svarterabben"
Bryggja.no
(11.05.2014, 21:42)
Flotte tomter tilsalgs i Kjølsdalen
Portal: Kjølsdalen krins

Hjellhammaren byggefeltet
Byggjeklare tomtar tilsalgs, les meir her Byggjeklare tomter tilsalgs
(31.01.2013, 21:30)
Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen
Portal: Kjølsdalen krins

Tomter Kjølsdalen1
Eid kommune planlegg utviding av det kommunale bustadfeltet i Kjølsdalen. Les meir her Sal av bustadtomtar i Kjølsdalen
(31.01.2013, 20:37)
Referat frå styremøte i Bryggja Utviklingslag
Bryggja.no
(21.01.2013, 23:15)
Av 8 tomtar er det 4 att i boligfeltet på Gilleshammer
Portal: Kjølsdalen krins
Svein Johnsen har 3 og Jan Eide 1 att av dei 8 tomtane som ligg i Solvollen reguleringsplan i Kjølsdalen. Etter jul blir det truleg oppstart på den vertikaldelte eigedomen B2.
Husbankfinansiert.


Sjå meir på: http://www.finn.no/finn/realestate/plots/object?finnkode=37447449&areaId=20276
(20.11.2012, 08:54)
Referat frå møte med leiarane i organisasjonane
Bryggja.no
(05.11.2012, 14:54)
YNB sin konsert på fjt.no og i Fjordenes
Ytre Nordfjord Brass
Takk til alle som kom og høyrde på oss.
(30.10.2012, 12:50)
Trekningslista frå messa i Grendahuset
Bryggja Bygdatun
Dobbelklikk for større tekst
(29.10.2012, 12:21)

Vårplan til Fjordly ungdomssenter
Bryggja.no
5. feb - 1. jun
Påskequiz, pub og dans med Steinar Engelbrektson i Grendahuset
Bryggja.no
24. mar
Private og offentlege verksemder –lag og organisasjonar i Eid og Nordfjord inviterast til påsketreffen i Operahuset Nordfjord "bli-kjed-fest"
Bryggja.no
27. mar