Linkar

Straumsbukta og omegn

PlanNett Sogn og Fjordane

Regionalavdelinga, Plan og utviklingsseksjonen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune

DistriktsPortal

distriktet.no

Paraplyorganisasjon for aktivitet og busetnad i heile Norge

Bjoa

Bjoa Bygdeutviklingslag

Gardsbruk

Lucky Næroset

Interplan

Småsamfunnssenteret

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Norges Velforbund

Norsk senter for bygdeforsking

Kulturlandskap.net

Senter for Bygdeforsking