Linkar

Fabel

Norge2005

Sagastad

nordfjordhistorie.no

Ei reise i Nordfjord si eldre historie

Stiftinga Norsk Kulturarv

Ei grasrotrørsle for kulturminnevernet i Norge

Norsk Kulturarv

Den norske bokbyen i Fjærland

Fjordarv

Å kommunisere det særeigne og spesielle i fjordlandskapet ved å setje det i samanheng med det universelle og allmennmenneskelege.

Lokalhistorie.no

Kulturnett Sogn og Fjordane