Bygdeutvikling

Nestleiar i Nordfjordrådet og ordførar i Stryn, Nils Petter Støyva, vil dele si erfaring med oss:

- Bygda må ville bygdeutvikling

- Få til mobilisering/løfte i fellesskap

- Utnytte lokale behov og spele på lokale føremoner

- Må ha nokre eldsjeler eller føregangspersonar som dreg litt av lasset

- Ikkje for store målsetjingar i starte. Kva er realistisk?

- Ting tek tid

- Gode kontakter mot kommune og fylkeskommune/fylkesmenn

- Skarp blyant for utforming av søknader

- Kommunen vil vere medspelar i BU-prosjket, menn i IKKJE hovudaktør

Stryn, 19.09.2000
Kjølsdalen, 20.10.2001