"Sakte tid"

Sunnmørsposten 3. juni tek opp følgjande tema:

IKT gjer oss stadig meir tilgjengelege. Det gjer at vi arbeider meir, men vi vil også ha meir ferie. Då har vi bruk for fristadar.

"Sakte tid" er den tid som ein styrer sjølv, der press frå omverda ikkje gjeld.

"Sakte tid" kjem til å bli eit knapt gode som kan prisast høgare enn det stresset og jaget som vi lever i til dagen.

Dette er ein tankevekkar til bygdene som har rikeleg av denne ressursen, men vil vil tilby den og korleis prisar vi den?