Sunnfjord

ASKVOLL KOMMUNE

Bulandet Grendalag
http://bulandet-grendalag.org/

Værlandet Vel
http://bulandet-grendalag.org/FLORA KOMMUNE

Eikefjord Grendalag
http://www.eikefjord.net/GAULAR KOMMUNE

Eldalsdalen Grendalag
www.viksdalen.no

Viksdalen Bygdelag
www.viksdalen.noNAUSTDAL KOMMUNE

Vevring Grendelag